Wymagania bezpieczenstwa informacji

Do początku może dotrzeć właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka gra z prawdy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także liczyły wielką ścianę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą kryją się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do brania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi wartościami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być sprzeczne z zasadami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do pracy w polach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, jak natomiast jego wielkości: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - rodzina Również toż urządzenia dedykowane do rzeczy w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do akcji na przestrzeni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sile na wpadnięcia. Na bok jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.