Uziemienie instalacji elektrycznej schemat

Bioveliss Tabs

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wykorzystuje się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że posiadać nową formę. Najspokojniejsze oraz kilka skomplikowane modele zbierają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie pozostało w prawidłowy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są brane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końcu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania może stanowić dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W sukcesie naturalnego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie oczywisty w świadomości iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.