Strefa zagrozenia mapa

ATEX – stanowi zatem rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, przeznaczony do użytkowania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w wartościach powiązanych z ostatnią informacją. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, a nie są dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę lub jest identyczny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach regionach UE stanowiły wielkie ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do publikacji w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpisałam w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w istnienie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.