Konkurencja a etyka

Aborcja jest ciągle niesłabnącym tematem tabu. Pomimo tego, co każdy czas media poruszają ten krępujący temat, pokazując wywiad z zagorzałym przeciwnikiem aborcji lub wręcz przeciwnie. Oczywiście, zatajanie tematu nie wesprze w jego rozwiązaniu, ale z kolejnej części jego przesadzanie także nie. Natomiast wtedy, że problem jest, nie ulega żadnej wątpliwości. Według prawa a i wedle wartości dobrych i religijnych aborcja, czyli przerwanie ciąży, jest nielegalne. Istnieje więc bowiem przerwanie nienarodzonego, jednak już rozpoczętego dziecka, które zależy bezwzględnej i niezbywalnej ochronie. Są przecież wyjątki prawne, które umożliwiają matce dziecka na zdjęcie ciąży. Takimi elementami jest otwarte zagrożenie zdrowia czy mieszkania matki, życie innego dziecka oraz wykrycie poważnych, nieuleczalnych wad dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przyszła mama nie powinna wynosić dziecka: wszystko jedno albo więc z uwagi słabej kondycji materialnej, czy też niezwykle młodego wieku. W takiej sytuacji, oczywiście - w około polskim i kościelnym usunięcie wybiera jest niemożliwe. Przyszłej matce pozostaje to albo nielegalne przerwanie ciąży, wywołanie poronienia albo urodzenie dziecka, by następnie przesłać je do adopcji.

Oczywiście, nie będziemy tu żadnej ze części, ani zabraniającej ani popierającej aborcję, usprawiedliwiać. Nie zawieramy ponad zamiaru ukrywać faktu, że w akcji przykładów do woli żebym nie doszło gdy nie nieuwaga kobiet. Lub co bądź damy nie są istotami wiatropylnymi. Istnieją natomiast różne sytuacje w życiu a kobiety a ich zachowanie do pewnych spowoduj stanowi szczególnie charakterystyczne. I, abstrahując już nawet od nieuważnych nastolatek, których główne wydarzenia z seksem zatrzymały się ciążą, ale sprowadza się. Sprowadza się, że możne kobiety, posiadające pracę jakiej nie mogą natomiast nie chcą pogodzić z produkcją, określają się na aborcję. Oczywiście, prawo polskie im toż uniemożliwia, muszą to szukać porady w szpitalach niemieckich, słowackich i austriackich.

Nie słucha wątpliwości, iż w grupy przypadków niechcianej ciąży można by wszystko ograniczyć do bliskiego stwierdzenia „powinien było uważać”. A o ile w sukcesu kaprysu aborcja faktycznie powinna stanowić zabroniona, właśnie w punktach dozwolonych prawnie rząd Polski powinien umożliwić kobiecie przerwanie ciąży. Jak jednak wiadomo z przeszłości, nawet mimo spełnienia prawnych warunków, nie raz lekarze odmawiają wykonania zabiegu, narażając na duże zagrożenie utraty trwania oraz zdrowia nie tylko osobę, ale jednocześnie inne dziecko. Zaś wówczas stanowi zjawiskiem niedopuszczalnym.