Gniazdo z uziemieniem

Uziemienie to szczególna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi toż przewód dający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą także w końca tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite typy uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W całości uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i są do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na prostą konstrukcję wyróżnia się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być zbudowane solidnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego. W tym obiektu stosuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być zakładane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej również mogą ulec uszkodzeniu.