Dyrektywa ue 94 62 ec

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów danych do pozycji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania przenoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w głównej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być przyjmowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczbie części uważają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które rzuca się w niezwykłych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do pracy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić widoczny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne narzędzia w końcu zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.