Controlling crowds archive

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling poleca się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością ekonomiczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza liczba i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można powiedzieć, że z controllingiem przechodzimy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada robić, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która kupi na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktury. Dostosowuje się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych kryje się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do działania z rachunkowością zarządczą.